Baudos

Jeigu balandžio mėnesį iš Mokesčių Inspekcijos gavote laišką, raginantį užpildyti pajamų deklaraciją, vadinasi, tai padaryti būtina iki nurodytos datos. Tiems, kurie pildo popierinį pajamų deklaracijos variantą, laišką Mokesčių Inspekcija turėjo atsiųsti paštu.

 

Kada reikia priduoti pajamų deklaraciją?  

Spalio 31d.: popierinis deklaracijos variantas

Jeigu pajamų deklaracijos nesiruošiate pildyti internetu, o renkatės popierinį variantą, Mokesčių Inspekciją laiškas su jūsų deklaracija privalo pasiekti iki spalio 31d. Laiko terminas gali būti prailgintas tik tuo atveju, jeigu laišką, įpareigojantį atsiųsti savo pajamų deklaraciją, iš Mokesčių Inspekcijos gavote po liepos 31d. Tokiu atveju deklaracijos pildymui turite tris mėnesius nuo laiško gavimo datos.

 

Sausio 31d.: deklaracijos pildymas internetu

Internetu užpildyta pajamų deklaracija Mokesčių Inspekciją turi pasiekti iki sausio 31d. Šiam terminui galioja ta pati išimtis: jeigu iš Mokesčių Inspekcijos laišką, įgaliojantį užpildyti pajamų deklaraciją, gavote po spalio 31d., deklaracijos pildymui skiriami trys mėnesiai nuo laiško gavimo datos.

 

Baudos

Jeigu pajamų nedeklaruojate iki nurodytos datos, su kiekviena pavėluota diena jūsų bauda auga, tad derėtų dokumentus užpildyti laiku. Apačioje pateikiama baudų lentelė, nurodanti už ką ir kokio dydžio baudas teks mokėti.

 

Vėlavimo trukmė Bauda
1 diena Fiksuotas baudos mokestis – £100. Taikoma ir tiems, kurie neturi mokėti mokesčių, ir tiems, kurie jau sumokėjo.
3 mėnesiai Už kiekvieną pavėluotą dieną gaunate £10 baudą (iki 90 dienų arba £900), kuri susumuojama su fiksuotu (£100) baudos mokesčiu.
6 mėnesiai £300 bauda arba 5% nuo grąžinamų mokesčių sumos (didesnė iš dviejų sumų). Šis baudos mokestis sumuojamas su išvardintais aukščiau.
12 mėnesių £300 bauda arba 5% nuo grąžinamų mokesčių sumos (didesnė iš dviejų sumų). Kai kuriais atvejais gali tekti sumokėti 100% arba visus sugrąžintus mokesčius. Šis baudos mokestis sumuojamas su išvardintais aukščiau.

Norėdami pradėti mokesčių grąžinimą ar sužinoti daugiau prašome susisiekti su mumis